Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
 

Croeso i Wasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru

Asiantaeth gynghori broffesiynol a sefydlwyd yn y flwyddyn 2000 yw Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru, ac mae’n un o’r cwmnïau cynhenid cyntaf o Gymru i ddechrau gweithio ym maes cymorth i weithwyr.

Rydym yn arbenigo mewn darparu cynlluniau cynghori gweithwyr a hyfforddiant cysylltiedig sy’n ymwneud â seicoleg ar gyfer sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Mae ein Cynghorwyr Cyswllt a’n Hyfforddwyr Cyswllt yn weithwyr proffesiynol cymwys a phrofiadol sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal. Maent i gyd yn cydymffurfio â chodau ymarfer cyrff proffesiynol megis Cymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) neu Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Ar hyn o bryd, mae ein cleientiaid corfforaethol yn cynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Sefydliad Ymchwil Tir Glas a’r Amgylchedd (IGER), Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion, Cymdeithas Tai Cantref, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Grŵp Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.

Janet Garner - Cyfarwyddwr

MA (Oxon), Diploma mewn Cynghori Seicolegol, Cynghorydd Achrededig Cymdeithas Cynghori Prydain (BAC) (1990)

Mae Janet wedi bod yn therapydd ac yn hyfforddwr proffesiynol ers 1988, yn dilyn gyrfa ym myd addysg. Yn ogystal â rhedeg ei phractis preifat ei hun, bu Janet yn gweithio i wasanaeth cynghori mewn prifysgol, bu’n gynghorydd mewn practis Meddyg Teulu, a bu’n gweithio i amrywiaeth o Raglenni Cymorth i Weithwyr a chynlluniau eraill a fu’n ymwneud â chynghori staff. Cafodd ei hachredu gyntaf yn 1990 gan Gymdeithas Cynghori Prydain (a elwir yn Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain erbyn hyn), ac mae wedi bod yn rhedeg ei gwasanaeth cynghori a hyfforddi gweithwyr ei hun ers rhai blynyddoedd. Dychwelodd Janet i fyw yn ei hardal enedigol yng Ngorllewin Cymru yn 1999.

Hector Walker - Ymgynghorydd Clinigol

BA mewn Seicoleg, MSc mewn Seicoleg Cynghori, Seicolegydd Cynghori Siartredig

Mae Hector wedi bod yn gweithio fel Seicolegydd Cynghori ers 1997. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio i Adran Seicoleg Ymddiriedolaeth GIG Powys lle mae’n arbenigwr ar Iechyd Meddwl Oedolion. Yn ogystal â’r achosion clinigol y mae’n ymdrin â nhw, mae Hector yn goruchwylio ac yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd meddwl. Mae’n byw ym Mhowys, ei sir enedigol.