Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
 

Hyfforddiant

Yn ogystal â chynnig cynlluniau cynghori gweithwyr, mae Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru yn darparu hyfforddiant sy’n gysylltiedig â’n busnes craidd. Mae’r hyfforddiant hwnnw sy’n ymwneud â seicoleg yn ymdrin â nifer o feysydd pwysig o safbwynt rheoli pobl neu hybu lles a datblygiad staff.

Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant arbenigol a goruchwyliaeth glinigol neu fyfyriol ar gyfer pobl megis gweithwyr cymdeithasol neu weithwyr ym maes iechyd meddwl, y mae eu swyddi’n golygu eu bod yn dod i gysylltiad â chleientiaid bregus sy’n dioddef o amrywiaeth o anhwylderau emosiynol.

Mae gan lawer o’n cynghorwyr brofiad o hyfforddi, darlithio a goruchwylio, ac mae gennym hwyluswyr/hyfforddwyr arbenigol mewn amrywiaeth o feysydd.

Hyfforddiant ar gyfer rheolwyr

Mae’n cynnwys hyfforddiant mewn perthynas â:

Hyfforddiant ar gyfer lles a datblygiad personol

Mae’n cynnwys hyfforddiant mewn perthynas â:

Gweithdai Hyfforddi

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen PDF Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen PDF.